?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

capsule - Get down


1234 swinging up swinging down
1234 turning left turning right

1234 Get down Get down
swinging up swinging down
Get down Get down
1234 Get down Get down
turning left turning right

SUTOROBO kara PACHIPACHI tte
Hikaru yo ugokasou
Get down Get down
Get down Get down

Chotto dake kara hajimetara
Minna de EKUSASAIZU
Get down Get down
Get down Get down

1234 swinging up swinging down
1234 turning left turning right

1234 Get down Get down
swinging up swinging down
Get down Get down
1234 Get down Get down
turning left turning right

1234 swinging up swinging down
1234 turning left turning right

1234 Get down Get down
swinging up swinging down
Get down Get down
1234 Get down Get down
turning left turning right

Yawarakai no wa
Kimochi dake
Ii yo ne ugokasou
Get down Get down
Get down Get down

Chotto dake kara hajimetara
Minna de EKUSASAIZU
Get down Get down
Get down Get down

1234 swinging up swinging down
1234 turning left turning right

1234 Get down Get down
swinging up swinging down
Get down Get down
1234 Get down Get down
turning left turning right

Get down Get down

1234 Get down Get down
swinging up swinging down
Get down Get down
1234 Get down Get down
turning left turning right

Get down Get down

1234 Get down Get down
swinging up swinging down
Get down Get down
1234 Get down Get down
turning left turning right

Get down Get down

Tags: